• home
 • producten
 • realisaties
 • vacatures
 • contact
 • home
 • produits
 • realisations
 • postes vacants
 • contact
 • home
 • products
 • realisations
 • jobs
 • contact
 • Realisaties

  HYDRAULISCH SYNCHRO SYSTEEM VOOR 10000 TON PERS

  DV Hydraulics realiseerde voor een Duitse klant de hydraulische aandrijving en automatisering van een pers. De opgave was het laten gelijklopen van de twee hydraulische cilinders met een stangdiameter van 1.215 mm tijdens het ganse persproces binnen 0,02 mm. De perskracht van elke cilinder kan oplopen tot 5.000 ton bij 420 bar werkdruk. Het systeem werd gerealiseerd met servomotoren met constantpompen waarbij de positie (en kracht) van beide cilinders werd teruggekoppeld d.m.v. SSI 24 bit gray opnemers met een resolutie van 0,0005 mm. Elke cilinder beschikt over zijn eigen servopompen. Het hydraulisch systeem, dat werkt met 4 x 37 kW aandrijfvermogen (1.450 tr/min regime ) heeft geen koeling nodig. De olieluchtkoeler die op het omloopcircuit gemonteerd werd uit voorzorg, is nooit in bedrijf. De bereikte precisie op de synchronisatie van beide cilinders en op de gewenste positie is na in bedrijf name 0,02 mm. Er is in het circuit geen enkel drukverlies te wijten aan ventielen om de bewegingsrichting te bepalen en/of om een debiet of druk te reduceren. De inwendige wrijving van de beide perscilinders werd zover mogelijk gereduceerd door het toepassen van op maat gemaakte PTFE / PU dichtingen. De pers is sinds februari 2014 in continubedrijf in productie. Het leidingwerk en de inbedrijfname werden door onze mensen uitgevoerd.

  Système de synchronisme 0.02 mm pour presse 10.000 tonnes

  DV Hydraulics a réalisé pour un client Allemand un entrainement hydraulique et l’automatisation d’une presse. La demande spécifique était le synchronisme à 0.02mm de deux vérins principaux de diamètre 1215 mm de tige. La force de pressage peut monter jusqu’à 5000 tonnes par vérin à 420 bar de pression de travail. Le système a été réalisé avec des moto-pompes servo où la position ( et la force ) des deux vérins sont prises comme recopie pour la boucle de régulation des servo’s. Précision des capteurs de pression 0.1%, capteur de position SSI 24 bit gray code 0.0005 mm. Chaque vérin dispose de ses propres pompes avec moteur servo. Le système constitué de 4 x 37 kW de puissance installée n’a pas besoin de refroidissement. Le circuit n’a pas de pertes de charges grâce aux absence de distributeurs proportionnels et servo distributeurs pour la régulation de la vitesse, pression et sens de mouvement. La friction interne de deux vérins a été réduit fortement par l’utilisation d’un kit de joint spécial en PTFE/PU. La presse est depuis début 2014 en service continu. Le tuyautage et la mise en service ont été réalisé par nos techniciens sur site en Allemagne.

  HYDRAULIC SYNCHRO SYSTEM FOR 10000 METRIC TON PRESS

  In 2014, DVHydraulics realized the hydraulic drive and the automatization of a press for a German client. The given task was the synchronization of the 2 hydraulic cylinders with a rod diameter of 1215mm during the entire process within 0.02mm. The force of each cylinder can reach up to 5000 metric ton at a pressure of 420 bar. The system was realized with servomotors and fixed pumps, the position of both cylinders is being fed back to the system using SSI 24 bit gray sensors with a resolution of 0.0005mm. Each cylinder has its own servo pumps. The hydraulic system works with 4 x 37 kW driving power and doesn’t need any cooling. The oil-air cooler that is mounted in the circulation circuit is only mounted out of precaution, just in case the need of emergency cooling arises. There are no pressure losses in the circuit due to valves, because there are none. The internal friction of the cylinders was reduced as far as possible by using PTFE/PU seals. Our staff travelled to Germany to make the pipework and to commission the installation. The installation met all requirements set by the client and was commissioned in February 2014.